سرقت حرفه‌ای موبایل صاحب مغازه در روز روشن!
سرقت حرفه‌ای موبایل صاحب مغازه در روز روشن!

  خبر فوری: یک سارق تلفن همراه یک صاحب مغازه که از آن غافل شده بود را دزدید.

 

خبر فوری: یک سارق تلفن همراه یک صاحب مغازه که از آن غافل شده بود را دزدید.