کنایه مهندس بلورچی به کاشت نهال در لندفیل سراوان
کنایه مهندس بلورچی به کاشت نهال در لندفیل سراوان
طبق اعلام شهرداری رشت، پروژه بهسازی سراوان تنها ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. کاشت نهال در لندفیل سراوان گام مقدماتی به منظور تحقق یک رؤیای بزرگ است

مصطفی بلورچی فعال سیاسی – اجتماعی شهرستان رشت در توییتی نوشت:

طبق اعلام شهرداری رشت، پروژه بهسازی سراوان تنها ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. کاشت نهال در لندفیل سراوان گام مقدماتی به منظور تحقق یک رؤیای بزرگ است. بازگشت سراوان به طبیعت باید با تداوم تلاش‌های شبانه‌روزی برای جبران غفلت‌های چندده ساله باشد.