طعنه مصطفی بلورچی به مسئولان در حاشیه تبدیل سه روستای گیلان به شهر
طعنه مصطفی بلورچی به مسئولان در حاشیه تبدیل سه روستای گیلان به شهر
به تازگی سه روستای چوکام، ضیابر و طاهر گوراب با ابلاغ وزارت کشور به شهر تبدیل شده اند.

مصطفی بلورچی فعال سیاسی اجتماعی استان گیلان در توییتی نوشت:
«مردم شیرینی تبدیل یک روستا به شهر را زمانی لمس خواهند کرد که تغییرات صرفاً روی کاغذ نباشد.تجربه ناقص شهرستان شدن خمام این تذکر را به مجریان عالی استان و نمایندگان حوزه داده که توزیع عادلانه امکانات در کنار مدیریت صحیح منجر به توسعه شهر خواهد شد نه صرفاً تغییر روی کاغذ!»

گفتنی است، به تازگی سه روستای چوکام، ضیابر و طاهر گوراب با ابلاغ وزارت کشور به شهر تبدیل شده اند.