چهار گزینه نهایی تصدی جایگاه شهردار رشت مشخص شدند
چهار گزینه نهایی تصدی جایگاه شهردار رشت مشخص شدند
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بررسی رزومه و برنامه های هشت کاندیدای تصدی جایگاه شهردار رشت گفت : از این جمع چهار گزینه نهایی انتخاب شدند.

محمد حسین واثق کارگرنیا با اشاره به تلاش شورای ششم به منظور انتخاب اصلح ترین گزینه برای احراز پُست شهردار رشت اظهار کرد: پس از بررسی های به عمل آمده علی مرادی، رضا طاهری، سید مجتبی خدمت بین دانا و رحیم شوقی انتخاب شدند.

وی با بیان از بین این چهار نفر، شهردار رشت انتخاب می شود افزود : برای زمان ارائه برنامه توسط این چهار نفر کاندیدا قرعه کشی انجام شد و در نهایت پس از انجام قرعه کشی حسین مرادی و رضا طاهری فردا چهارشنبه با حضور در صحن شورا به ارائه برنامه هایشان می پردازند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت به زمان ارائه برنامه توسط رحیم شوقی و سید مجتبی خدمت بین دانا اشاره کرد و گفت : این دو کاندیدای تصدی جایگاه شهردار رشت نیز در روز شنبه هفته آینده با حضور در صحن شورا برنامه هایشان را ارائه می کنند و شورا در نهایت نسبت به انتخاب گزینه نهایی اقدام می کند.