اشتغالزایی هزار نفری در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی گیلان
اشتغالزایی هزار نفری در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی گیلان
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به وجود ۶۵ طرح نیمه تمام در حوزه صنایع تبدیلی گیلان با میانگین پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، افزود: نیازمند اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد هزار شغل در این بخش هستیم.

قاسم جوادزاده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه سرانه سرمایه گذاری در حوزه صنعت به ویژه بخش کشاورزی بالا است، اظهار کرد: صنایع تبدیلی نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی دارد.

وی با اشاره به وجود ۶۵ طرح نیمه تمام در حوزه صنایع تبدیلی گیلان با میانگین پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، افزود: نیازمند اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد هزار شغل در این بخش هستیم.

جوادزاده خاطرنشان کرد: تمام این طرح ها دارای زمین و مجوز هستند و بخش عمده ای از کارهای ساختمانی و حتی نصب ماشین آلات آنها انجام شده است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه طی یک تا دو سال آینده با تزریق تسهیلات شاهد بهره برداری از این ۶۵ طرح خواهیم بود، گفت: یکی از بزرگترین قابلیت های سرمایه گذاری در استان صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی است؛ اکنون در بخش صنایع تبدیلی حدود ۲۰۰۰ پروانه بهره برداری صادر و فعال شده و ظرفیت عملی آنها یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن است.

وی ۶۲ درصد تولید کشاورزی استان را در حلقه فرآوری دانست و بیان کرد: ظرفیت اسمی آنها بالاتر از این میزان است.

جوادزاده خاطرنشان کرد: اگر ۶۵ طرح کنونی به کارخانه های موجود اضافه شود، درصد فرآوری تولیدات بخش کشاورزی از ۶۲ درصد به ۷۰ درصد و میزان اشتغال از ۱۳ هزار نفر به ۱۴ هزار نفر خواهد رسید.