سحر زکریا کشف حجاب کرد
سحر زکریا کشف حجاب کرد
سحر زکریا با انتشار عکسی از مو‌های تراشیده خود تصویر بی حجاب خود را منتشر کرد و مطلبی زیر آن نوشت، که در ادامه می‌بینید.

سحر زکریا با انتشار عکسی با موهای تراشیده نوشت:

یک ماه است که موهایم را بر زمین ریخته ام. فکر نمی کردم باید اعلام کنم چون خجالت می کشیدم از دختران و پسرانمان. از این همه خون. من فقط موهایم را بر زمین ریختم و دیگر هیچ. خجالت می کشم ولی اگر دردی دوا می کند هم من هستم.