لحظات اعجاب‌انگیز از ارتفاعات پُر از برف ماسوله
لحظات اعجاب‌انگیز از ارتفاعات پُر از برف ماسوله

[ ویدیویی از ارتفاعات ماسوله در استان گیلان منتشر شده است که در آن بارش برف جلوه خاصی به این منطقه جنگلی در دل کوهستان داده است.  

[ ویدیویی از ارتفاعات ماسوله در استان گیلان منتشر شده است که در آن بارش برف جلوه خاصی به این منطقه جنگلی در دل کوهستان داده است.