انتشار آگهی رسمی نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رشت و خمام
انتشار آگهی رسمی نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رشت و خمام
با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 1402/12/11 نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت و خمام صادر می گردد.

با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت و خمام صادر می گردد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رشت، در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه رشت و خمام می رساند، با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت و خمام به پیوست جدول pdf ذیل می باشد.

گفتنی است در اجرای ماده۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگاهی به مدت دو روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان رشت برای قبول شکایت آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره های ۱،۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل،نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشند.