نمایندگان گیلان و قیمت برنج؛ شما هیچ کاری برای کشاورزان استان خود نکردید
نمایندگان گیلان و قیمت برنج؛ شما هیچ کاری برای کشاورزان استان خود نکردید
قیمت برنج در پایین ترین سطح در دو سال گذشته قرار دارد و همچنان از شما صدایی شنیده نمی شود صداهایی که اگر بلند شود دیگر اثر نخواهد داشت.

علی علیزاده ازبری – روزنامه نگار نوشت:

در طول سال جاری از ابتدای بهار که همراه با شروع رنج برنجکاری هست با انفجار قیمت ها و تورم وحشتناک مواد غذایی اما برنج با رنج بدست آمده شالی کاران رنجور بر عکس همه اقلام غذایی با سر به زمین خورد. کاشت  سال زراعی به فصل برداشت رسید اما قیمت ها افزایش که نداشت پایین تر هم آمد و برنج ها در انبارها پلاسیده شد و کشاورزان مستاصل و درمانده، نا امید از شما دروی محصول را آغاز کردند در حالی که برنج سال قبل را یا مفت فروخته بودند یا در انبارها مانده و در حال شپشک زدن بود. برنج سال زراعی جاری هم برداشت شد و با انبار آن غم کشاورز هم تل انبار شد چرا که قیمت برنج باز برعکس تورم بالای ۵۰ درصد مواد غذایی سر به بالا نداشت و پایین تر هم رفت.
و اما ای نمایندگان گیلان شما هیچ کاری برای کشاورزان استان خود نکردید که اگر کرده بودید الان در زمستان ۱۴۰۲ که باید کم کم شخم زدن شالیزارها آغاز گردد قیمت برنج در پایین ترین سطح خود در دو سال گذشته قرار نداشت. بله قیمت برنج در پایین ترین سطح در دو سال گذشته قرار دارد و همچنان از شما صدایی شنیده نمی شود صداهایی که اگر بلند شود دیگر اثر نخواهد داشت. اما بد نیست فریادی بزنید شاید در هنگام انتخابات به کار شما بیاید.
حال بماند افتضاح چای دبش که صدای رسوایی آن به گوش بومیان افریقا هم رسید اما ظاهراً شما هنوز از آن بی اطلاع هستید راستی شنیده های غیر رسمی از ماجرایی مشابه در واردات برنج حکایت دارد آیا شما چیزی نشنیده اید؟!