یک پیشنهاد؛ از گزینه های مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی آزمون منطقه آزاد شناسی بگیرید
یک پیشنهاد؛ از گزینه های مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی آزمون منطقه آزاد شناسی بگیرید
عدم صدور حکم انتصاب مدیرعامل تنها منطقه آزاد فعال شمال کشور درحالی صورت نگرفته که منطقه آزاد انزلی از هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری با سرپرستی اکبر نیازی اداره می‌شود.

دیارمیرزا نوشت:

منطقه آزاد انزلی از هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری با سرپرستی اکبر نیازی اداره می‌شود.

عدم صدور حکم انتصاب مدیرعامل تنها منطقه آزاد فعال شمال کشور درحالی صورت نگرفته که ۲۲ مهرماه این سازمان ۲ عضو جدید هیات مدیره خود را شناخته است.

انفعال وزارت اقتصاد تا جایی است که در این بین هر روز که می‌گذرد، افراد جدیدی عزم خود را برای رسیدن به کرسی مدیرعاملی این منطقه جزم کرده‌اند و تقریبا هر بار شاهد تعرفه یک چهره جدید هستیم.

ذکر نام برخی چهره‌ها اینگونه در اذهان متبادر می‌سازد که انگار هر فردی که حتی یکبار پایش را به منطقه آزاد گذاشته نیز می‌تواند به عنوان مدیرعامل خودش را تعرفه کند!

چه خوب است در این شرایط حداقل از برخی افراد، قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، آزمون گرفته شود تا ببینیم چند مرده حلاج بوده و با کدام پشتوانه مدیریتی به دنبال کسب این جایگاه هستند.

متاسفانه انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد، بی‌ثباتی مدیریتی در مناطق آزاد را افزایش داده و این مناطق مهم و استراتژیک کشور را که نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات داشته و دارند، را تبدیل به «محله برو بیا» دوستان کرده است!

البته نقش نمایندگان مجلس نیز در این اوضاع تاثیرگذار‌تر از دیگران است تا جاییکه همین چند روز پیش، حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به فصل ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان اصلاح نظام اداری، با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری مخالفت کردند تا در به روی همین پاشه بچرخد.