اجرای زیرساختهای مناسب در شهرک ها، از تکالیف اصلی ما است
اجرای زیرساختهای مناسب در شهرک ها، از تکالیف اصلی ما است
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از پروژه های اجرایی و واحدهای تولیدی در هفته دولت بازدید کردند.

مهدی محبوبی حسن کیاده در هفته دولت از واحدهای تولیدی و پروژه‌های اجرایی در شهرک‌های صنعتی سپیدرود، کوچیچال فومن، نالکیاشر لنگرود، لوشان و… بازدید کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان با اشاره به رسالت شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص اجرای پروژه‌های زیرساختی عنوان کرد: از تکالیف اصلی ما اجرای زیرساختهای مناسب در شهرک هاست تا تمرکز صاحبان صنایع بر تولید باشد و به هیچ وجه، معطلی و فرصت سوزی در فرایند تولید و اشتغال که ناشی از وجود نقص و کوتاهی در حوزه خدمات‌رسانی‌ها و اجرای تاسیسات زیرساختی باشد، پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه افزود: توصیه من به معاونت‌های فنی و صنایع کوچک این است که با بررسی مستمر، مداوم و میدانی در شهرک‌ها، تمام توان خود را در رفع مشکلات زیر ساخت‌ها بکارگرفته و با همت مضاعف و عارضه‌یابی، به گونه‌ای عمل کنند که واحدهای صنعتی ما، تبدیل به واحدهای فعال، پویا، صادرات محور و با اشتغال‌زایی پایدار باشند.