هر اندازه خبرنگاران در مطالبه گری پویاتر باشند استقبال مردم از رسانه های رسمی بیشتر میشود
هر اندازه خبرنگاران در مطالبه گری پویاتر باشند استقبال مردم از رسانه های رسمی بیشتر میشود
مدیرعامل شرکت پایش فناوریهای معمارانه درخواست کرد که خبرنگاران قلم‌هایشان را در راستای نقد ناهمگونی ها و عدم توازن جامعه به کار گیرند.

مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه رشت به همت شرکت پایش فناوری‌های معمارانه برگزار شد.

مصطفی بلورچی، مدیرعامل این شرکت در حاشیه این مراسم اظهار کرد: ایام گرامیداشت خبرنگار به همه یادآور می‌شود که خبرنگاران باید قلم‌هایشان را در راستای نقد ناهمگونی‌ها و عدم توازن جامعه بکار گیرند.

وی با بیان اینکه تعدد نقدهای خبرنگاران راه‌آوردش تغییرات کوچک و سلسله‌وار است، افزود: مطمئنا این تغییرات کم تاثیر نیستند و به مرور منجر به تحولات بزرگی در جامعه ما می‌شود، که پیشرفت و توسعه را به ارمغان می‌آورد.

وی با تأکید بر نقش محوری اصحاب رسانه در تبیین مطالبه‌گری درست، گفت: هر اندازه خبرنگاران در حوزه مطالبه‌گری پویاتر و حرفه‌ای‌تر باشند قطعا استقبال مردم از رسانه‌های رسمی بیشتر می‌شود.