پای یک ایرانی به بزرگ ترین انتقال تاریخ فوتبال باز شد!
پای یک ایرانی به بزرگ ترین انتقال تاریخ فوتبال باز شد!
 نشریه «el debate» اسپانیا خبر داد ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاری سن ژرمن کیا جورابچیان وکیل ایرانی را به عنوان نماینده خود مامور مذاکره با رئال کرد.

نشریه «el debate» اسپانیا خبر داد ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاری سن ژرمن کیا جورابچیان وکیل ایرانی را به عنوان نماینده خود مامور مذاکره با رئال کرد.

طبق گزارش های رسیده کیا جورابچیان به دستور الخلیفی قیمتی که برای این انتقال به رئال اعلام کرد 223 میلیون یورو است چون می خواهد رکورد انتقال نیمار از بارسلونا به پاریس را بشکند.

در مقابل نمایندگان رئال مادرید اصرار دارند امباپه را با 200 میلیون یورو جذب کنند. مذاکرات میان وکیل ایرانی مالک قطری باشگاه فرانسوی با رئال مادرید آغاز شده است.

ناصر الخلیفی از امباپه ناامید شده چون در پروژه حفظ او شکست خورد به همین خاطر وکیل ایرانی را به عنوان مذاکره کننده اصلی با رئال انتخاب کرده است.