توسعه فرهنگی شهر را به سرداران فرهنگی شهر بسپارید
توسعه فرهنگی شهر را به سرداران فرهنگی شهر بسپارید
تاج شهرستانی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در تبریز گفت: برای ارتقاء سطح فرهنگ جامعه، وظایف فرهنگی را باید به سرداران فرهنگی جامعه سپرد.

علیرضا تاج شهرستانی در دومین نشست مجمع مشورتی رؤسای کمیسیونهای فرهنگی کلانشهرهای کشور در تبریز باذکر اینکه برای توسعه فرهنگ هر جامعه نیاز به سردارانی از جنس فرهنگ داریم گفت: همانطور که علم مهندسی به مهندسان سپرده میشود، اجرا و تصمیمات فرهنگی نیز باید به فعالان و سرداران شاخص عرصه فرهنگ و هنر سپرده شود.

این عضو شورای شهر رشت در جمع رؤسای کمیسیونهای فرهنگی کلانشهرهای کشور توضیح داد: متاسفانه آنقدر متولیان فرهنگی در ادارات مختلف پرتعدادند که انرژی مفید آن‌ها در عمل صرف مکاتبات اداری میشود و در نهایت‌عدم همکاری و مخالفت یکی از آنان اجراها را بی‌نتیجه میگذارد و آن چیزی که قربانی میشود و مهجور میماند، خودِ فرهنگ است!

وی گفت: به ما بگویید در جامعه ما متولی فرهنگی چه کسی است و فرزندان این جامعه فرهنگ را از چه ارگانی باید بیاموزند و آیا این تعدد متولیان فرهنگی سبب ارتقاء فرهنگ افراد جامعه شده یا نتیجه عکس داشته است؟!

وی با اشاره به این مطلب که شایسته‌ترین افراد برای در دست گیری امور فرهنگی هر شهر، سرداران فرهنگی آن شهر هستند گفت: سردار فرهنگی یعنی همان شاعر، همان معلم، همان استاد دانشگاه و همان نویسنده و بازیگر و کارگردان صنعت تئاتر و سینمای کشور که همواره کوشیده با ساخت آثار هنری مبتنی بر فرهنگ، اثرگذاری مستقیم بر افکار جمعی داشته باشد.
تاج شهرستانی اضافه کرد: همانطور که یک سردار نظامی بدون اسلحه، فتوحاتی نخواهد داشت، سردار فرهنگی هم برای پیشبرد امور نیاز به ابزار کار و تجهیزات و یک منبع درآمد مشخص که این امر نیز بعنوان مثال با حمایت بخش دولتی و نیمه دولتی و استخدام یک یا دو هنرمند و فعال فرهنگی در هر اداره به راحتی قابل اجراست.

تاج شهرستانی در این مجمع فرهنگی گفت: اهمیت فرهنگ در جامعه چنان است که گاه هویت یک شهر با نام فرهنگیان برجسته آن شهر تعریف میشود، چنانکه امروزه تبریز را به شهریارش میشناسیم و شیراز را به حافظ و سعدی.

وی گفت: حمایت از سرداران فرهنگی هم مانند حمایت از سرداران نظامی مهم است و در جهان سرمایه‌گذاری امروز، تولیدات فرهنگی و مبتنی بر فرهنگ و هنر، تبدیل به عرصه‌های اقتصادی سودآور برای جوامع شده است.