ممنوعیت کشت دوم برنج در مازندران
ممنوعیت کشت دوم برنج در مازندران
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه شالیکاران از کشت دوم برنج در اراضی شالیزاری پرهیز کنند، گفت: باتوجه به اینکه آینده وضعیت آبی ما مشخص نیست کشت دوم را توصیه نمی‌کنیم.

حسان عباسپور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: امسال کشت برنج از ۲۱۵ هزار هکتار به ۲۰۹هزار هکتار یعنی ۶هزار هکتار کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه بارندگی‌ها به کاهش تنش آبی در شالیزارهای مازندران کمک کرد، افزود: اگر وضعیت کم بارشی حاکم شود مطلقا توصیه کشت دوم برنج نمی‌کنیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه شالی‌کاران از کشت دوم برنج در اراضی شالیزاری پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه آینده وضعیت آبی ما مشخص نیست کشت دوم را توصیه نمی‌کنیم.

عباسپور با اعلام اینکه آخرین مراحل داشت و نگهداری در شالیزارهای مازندران است، اظهار کرد: موضوع مهم اینکه شالیکاران مراقب آفات و بیماری بعد از بارندگی ازجمله بلاست و کرم ساقه‌خوار برنج باشند.

وی اضافه کرد: آفت بلاست برنج دراثر رطوبت بالا در مزارع شدت می‌گیرد و نیازمند مراقبت ویژه کشاورزان است که کشاورزان درصورت امکان باید به سمت کنترل بیماری پیش روند.

معاوت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: موضوع دیگر کرم ساقه‌خوار برنج است که بعد از رهاسازی تریکوگراما اراضی که این زنبور را استفاده نکردند، کنترل شیمیایی را در دستور داشته باشند.