تکذیب شایعه پرتاب کوکتل مولوتوف در محوطه دادگستری گیلان
تکذیب شایعه پرتاب کوکتل مولوتوف در محوطه دادگستری گیلان
روابط عمومی دادگستری گیلان شایعه پرتاب کوکتل مولوتوف در محوطه دادگستری کل را تکذیب کرد.

 

تکذیب شایعه پرتاب کوکتل مولوتوف در محوطه دادگستری گیلان

 روابط عمومی دادگستری گیلان شایعه پرتاب کوکتل مولوتوف در محوطه دادگستری کل را تکذیب کرد.

شهریار فیروزان مدیر روابط عمومی و رسانه دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه در رسانه های مجازی خبر پرتاب کوکتل مولوتوف و آتش سوزی در محوطه دادگستری استان منتشر شده است اظهار کرد: دستگاه قضایی با کسانی که چنین اخبار کذبی را منتشر می کنند برخورد قانونی خواهد کرد.