تفکیک زباله از مبدا در ۶۰۰ روستای گیلان | هر شهرستان ۱۰ روستای سبز دارد
تفکیک زباله از مبدا در ۶۰۰ روستای گیلان | هر شهرستان ۱۰ روستای سبز دارد
مدیرکل دفتر امور روستایی گیلان، با اشاره به انجام تفکیک از مبدا زباله در ۶۰۰ روستای گیلان، گفت: هفت روستا را به عنوان پایلوت طرح مپ انتخاب کردیم.

 

یاور پیرعلایی با اشاره به اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند روستایی تحت عنوان «مپ» در استان گیلان، اظهار کرد: مدیریت پسماند روستایی دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست.

وی با بیان اینکه تفکیک از مبدا زباله را به صورت پایلوت اجرایی کردیم و نتیجه هم گرفتیم، افزود: هفت روستا به عنوان پایلوت آموزش های لازم را توسط بخشداران و دهیاران دیدند و متناوب این آموزش ها برای تفکیک از مبدا زباله اقدام به جمع آوری سطح های زباله در این روستاها کردیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان در گفت وگوی تلویزیونی، با اشاره به همکاری خوب مردم در این هفت روستا با طرح مپ، عنوان کرد: مردم روستایی مانند زمان های قدیم از زباله های تر، کمپوست تولید می کنند.

پیرعلایی با اشاره به همکاری خوب بخشداران و دهیاران جهت جمع آوری پسماندهای خشک از مردم روستایی، خاطرنشان کرد: زباله های تر نیز در خانه ها تبدیل به کمپوست می شود.

وی از برگزاری ماهانه کمیته پسماند استان به ریاست استاندار گیلان خبر داد و بیان کرد: فرمانداران نیز روسای کمیته های شهرستانی پسماند هستند و لذا طی یک سال گذشته دغدغه اصلی استان مدیریت پسمان بوده است و باید این مشکل استانی را حل کنیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی گیلان با بیان اینکه دهیاران را مکلف به تفکیک از مبدا زباله ها کردیم، یادآور شد: همه دهیاران دوره آموزشی لازم را دیده اند، زیرا آموزش حلقه مفقوده در مدیریت پسماند است و قطعا با آموزشی همگانی از طریق دستگاه ها و رسانه ها نتیجه خوبی می گیریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷ دهیاری جمع آوری پسماند را انجام می دهند، تصریح کرد: نظارت و راستی آزمایی تفکیک از مبدا را جزئی تر کردیم و لذا ۱۸۶۴ دهیاری استان را در قالب ۱۱۲ دهستان تقسیم کردیم و هر مرکز دهستان چند دهیاری را آموزش می دهد.

پیرعلایی با اشاره به انجام تفکیک از مبدا زباله در ۶۰۰ روستای گیلان، اظهار کرد: اگر یک مرحله در چرخه پسماند انجام نشود، کل چرخه به مشکل بر می خورد و لذا جمع آوری زباله خشک و تبدیل زباله تر به کمپوست بسیار مهم است.

مدیرکل دفتر امور روستایی گیلان از برگزاری دو دوره تخصصی پنج ساعته فشرده تفکیک از مبدا برای فرمانداران و بخشداران و دهیاران در کلیه شهرستان های گیلان خبر داد و گفت: در حال حاضر بسیاری از روستاها در حال اجرای تفکیک از مبدا هستند و در هر شهرستان حداقل ۱۰ روستای سبز داریم که مشکل پسماند ندارند.