جامعه به طنز فاخر و طنزنویسان نیاز دارد | طنزنویسان با بحران مخاطب مواجه نیستند
جامعه به طنز فاخر و طنزنویسان نیاز دارد | طنزنویسان با بحران مخاطب مواجه نیستند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه طنزنویسان با بحران مخاطب مواجه نیستند، گفت: جامعه به طنز فاخر و طنزنویسان نیاز دارد.

فیروز فاضلی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره ملی «طنز پهلو» با اشاره به نقش و جایگاه طنز، اظهار کرد: باید نگاه جدی به حوزه طنز و طنزپردازی شود.

وی با بیان اینکه فلسفه و جهان بینی طنز متفاوت است، افزود: ما طنز شوخ طبع‌های بیانی می‌بینیم در صورتی که طنز به عنوان یک دستگاه اندیشگاهی محسوب می‌شود و طنزنویس نیز یک فیلسوف و دانشمند که به همه موضوعات عمیق نگاه می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه جامعه به طنز فاخر و طنزنویسان نیاز دارد، اضافه کرد: طنزنویس درستی و کاستی‌ها را می بیند و زباندانی است که بهتر از این ظرفیت استفاده می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه طنزنویسان با بحران مخاطب مواجه نیستند، تصریح کرد: طنزنویسان مرزها را می‌شکنند که چنین چیزی در میان متفکران کمتر دیده می‌شود.

فاضلی با اشاره به شخصیت «کیومرث صابری» معروف به گل آقا، ادامه داد: وی یک فیلسوف بود که طنزهایش جامعه را هدایت می‌کرد طنز و طنزنویسی ریشه در ذات افراد دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر ضرورت شناخت و درک درست از طنز، گفت: مسئول اجرایی باید بداند که جامعه به طنزنویس نیاز دارد زیرا راه را نشان می‌دهد.