قفل برگزاری کمیسیون تغییر کاربری در گیلان باز شد
قفل برگزاری کمیسیون تغییر کاربری در گیلان باز شد
به گفته رئیس مجمع نمایندگان گیلان، تمامی متقاضیان تغییر کاربری که به بنیاد مسکن مراجعه می‌کنند اگر صدور سند این افراد قبل از ۸۱/۵/۶ یعنی قبل از تصویب قانون منع فروش باشد در کمیسیون مطرح می‌شوند.

ابراهیم نجفی رئیس مجمع نمایندگان گیلان روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در گفتگو با دیارمیرزا با اشاره به تعطیلی بیش از یکساله کمیسیون تغییر کاربری گیلان اظهار کرد: در همین خصوص امروز جلسه‌ای با مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون؛ مجمع نمایندگان استان گیلان؛ معاونت عمرانی و مدیر کل فنی استانداری برگزار و مقرر شد کمیسیون تغییر کاربری هرچه سریعتر تشکیل شود.

نماینده آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر گفت: بنیاد مسکن یک اساسنامه دارد که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قبلا قرار گرفته و بر اساس آن اساسنامه بنیاد مسکن میتواند آیین نامه اجرایی را نگارش کند و بعد از اینکه به تصویب شورای مرکزی رسید، توسط وزیر راه و شهرسازی به بنیاد مسکن ابلاغ می شود.

نجفی تصریح کرد: امروز مصوب کردیم که بنیاد مسکن مکلف است نسبت به برگزاری جلسات در واقع کمیسیون کمیسیون مغایرت های اساسی طرح های هادی روستایی (تغییر کاربری) در چارچوب اساسنامه و آن آیین نامه اجرایی اقدام کند.

به گفته رئیس مجمع نمایندگان گیلان، تمامی متقاضیانی که به بنیاد مسکن مراجعه می‌کنند اگر صدور سند مالکیت آنها قبل از ۸۱/۵/۶ یعنی قبل از تصویب قانون منع فروش باشد در کمیسیون مطرح می‌شوند و چنانچه افرادی قبل از تصویب قانون منع فروش دارای خط عادی یا قولنامه‌ای هستند، بنیاد مسکن از امور اراضی و اداره ثبت استعلام گرفته و این ۲ نهاد بعد از یک ماه موظف به پاسخ درخصوص سوابق ثبتی به بنیاد مسکن هستند، چنانچه این ملک که استعلام شده، دارای سوابق باشه در واقع مالک آن زمین یا متقاضی موظف است وضعیت مالکیت زمین را مشخص کند.

نجفی افزود: چنانچه دارای سوابق ثبتی نباشد بر اساس آیین نامه اجرایی بنیاد مسکن، گواهی تایید مالکیت زمین برعهده دهیار و شورای اسلامی روستا خواهد بود.

نماینده آستانه اشرفیه در ادامه گفتگو با دیارمیرزا با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری صراحت دارد که اسناد مثبت مالکیت برای زمینهایی است که دارای سوابق ثبتی باشند.

وی بیان کرد: در جلسه امروز در واقع متن آرای دیوان عدالت اداری، اساسنامه بنیاد مسکن و آئین نامه اجرایی را ملاک قرار دادیم.

نجفی در پایان گفت: در چند روز آینده این مصوبه ابلاغ و شاهد برگزاری کمیسیون تغییر کاربری در استان خواهیم بود.